Forusakutten – Kolibri 
http://kolibrimedical.no
52 69 69 69
post@kolibrimedical.no
Facebook

Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder utvikling av kreft i tykktarm og endetarm.
Tarmkreft er den vanligste formen for kreft i Norge, med omtrent 4000 tilfeller i året.

– Dødeligheten kan reduseres betydelig dersom kreften oppdages tidlig, sier Gastroenterolog Johannes Bergsåker Aspøy ved Forusakutten Kolibri.

Derfor er det viktig at folk som føler seg friske også blir undersøkt.

Undersøkelser av friske pasienter
Norge er det eneste landet i Europa som ikke gjør screening-undersøkelser av tarmen.

– Screening er å undersøke pasienter som enten har fått påvist blod i avføringen, eller som ikke har symptomer i det hele tatt – men er innenfor den mest utsatte aldersgruppen.
Optimalt sett burde man undersøke personer mellom 50 til 75 år uansett. Ved undersøkelsen kan man diagnostisere sykdommer som kan utvikle seg til kreft og påvise kreft – forhåpentligvis i tidlig stadium slik at dødeligheten blir redusert betydelig.

I 2012 startet Kreftforeningen et pilotprosjekt der de utfører screening. Prosjektet avsluttes i 2018, men har allerede vist nytten av en slik screening-undersøkelse av tarmen.

– Alt tyder på at en screening av tarm med tanke på tarmkreft ser ut til å være meget positiv, altså at det har stor betydning for å avdekke kreft, sier Aspøy.

Offentlig godkjent sykehus med spesialister
Legevakt – allmennleger – spesialister – bedriftshelsetjeneste

Spesialister innen • Plastisk kirurgi • Generell kirurgi • Gastroenterologi • Urologi • Radiologi • Gynekologi • Onkologi • Gastrokirurgi • Karkirurgi

Senteret er lokalisert i Trim Towers v/Kvadrat kjøpesenter og i Olav Vs gt. i Stavanger.

Et supplement til det offentlige
– Generalsekretæren i Kreftforeningen har uttalt at dette må skje nå, vi må få innført screening.
En nasjonal screening må skje i det offentlige, der det er et spørsmål om kapasitet.

Forusakutten Kolibri ønsker å tilby pasienter muligheten til å utføre undersøkelser av fordøyelsessystemet selv om symptomene ikke er der, som et supplement til det offentlige.

– Det er opp til den enkelte om de vil ta den undersøkelsen for sikkerhets skyld når man ser utviklingen av kreft i tarmsystemet. Relatert til utviklingen av tarmkreft er det viktig at folk vet at tilbudet og muligheten finnes.  Det å oppdage begynnelsen på en kreftsvulst i et tidlig stadium betyr mye for pasienten selv, og det er i tillegg samfunnsøkonomisk, sier Aspøy.

Dødeligheten for tarmkreft ligger rett etter lungekreft. Ved å gjennomgå en screening-prosedyre kan dødeligheten reduseres med 25%.

– Vi ønsker ikke å skremme folk, bare forklare hvilke muligheter en burde ha til å fange opp dette. Det er mulighet for å oppdage tilfellene før det blir alvorlig.